VI Przegląd Kabaretów Szkolnych  „PeKaeSy 2012"

23 marca 2012 r., godz. 10.00

 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie "WSPARCIE"

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy

DAJMY SZANSĘ

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

ul.Małachowskiego 7, 59-225 Chojnów

tel.76/ 81 88 621,e-mail: mdk_chojnow@wp.pl, www.moksir.chojnow.eu

 

   

W ubiegły piątek ( tj. 23.03.2012r.) odbył się VI Przegląd Kabaretów Szkolnych. Wystapiło 5 kabaretów: po jednym z Wrocławia, Świdnicy i Gromadki i dwa z Chojnowa. Członkowie KABARETU DNO - tegoroczni jurorzy Przeglądu przyznali I miejsce Kabaretowi ENERDOWSKIE PŁYWACZKI z Wrocławia, II miejsce dla Kabaretu BYLE DO PRZODU (MOKSiR CHOJNÓW), zaś III miejsce otrzymał Kabaret NA CZWORAKA ( PZS CHOJNÓW). Przyznano wyróżnienie dla Kabaretu BABSZTYLE z Gromadki, Nagroda publiczności: ENERDOWSKIE PŁYWACZKI

 oraz nagrody indywidualne dla Justyny Tymczyszyn (Kabaret NA CZWORAKA), Kacpra Majocha (Kabaret BYLE DO PRZODU) oraz Dominika Mireckiego (Kabaret ENERDOWSKIE PŁYWACZKI).

GRATULUJEMY!!!

               ORGANIZATORZY                                   ENERDOWSKIE PŁYWACZKI

                                                                              I miejsce  i Nagroda publiczności

 

 

                  BYLE DO PRZODU                                                 NA CZWORAKA

                       II miejsce                                                            III miejsce 

 

 

                   BABSZTYLE                                                             PAUZA

                  wyróżnienie

 

 

 

REGULAMIN

 

1. Udział w przeglądzie mogą wziąć formacje kabaretowe złożone z uczniów szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych.

 

2. Czas trwania programu nie może przekraczać 20 minut, z czego minimum 1/3 musi stanowić twórczość własna zespołu.

 

3. Zgłoszenia należy przesłać na adres: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie,

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7 do dnia 02 marca 2012 r. na dołączonej karcie.

 

4. O zakwalifikowaniu się do przeglądu zespoły zostaną powiadomione do 09 marca 2012 r.

 

5. Jury, w tym roku będzie to kabaret DNO, przyzna Złote, Srebrne  i Brązowe PeKaeSy oraz nagrody ufundowane przez sponsorów.

 

6.Koszty pobytu i przejazdu zespołu na przegląd pokrywa instytucja delegująca.

 

7.Zespoły zakwalifikowane do finału wnoszą opłatę startową w wysokości 10 zł od osoby na konto organizatora:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

Bank Spółdzielczy O/ Chojnów

22 8644 0000 0001 9523 2000 0010 z dopiskiem: PeKaeSy i nazwą kabaretu

UWAGA! Warunkiem dopuszczenia do występu jest okazanie orgnizatorowi dowodu wpłaty w dniu przeglądu.

 

8. Organizator zapewnia: nagłośnienie, 8 mikrofonów na statywach , CD, oświetlenie, scenę

o wymiarach 8 x 10 m., kulisy, garderoby. UWAGA! Nie obsługujemy CD RW, MP3, MINI DISCÓW.

 

9. Wszelkich dodatkowych informacji udziela p. Stanisław Horodecki – dyrektor MOKSiR

 pod nr telefonu 076 81 88 621 lub 607 438 428.

 

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występów grupy kabaretowej oraz późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału ( tv, prasa, internet itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora.

                            

                                            

70 lat Liceum Ogólnokształcącego w Chojnowie. Szanowni Państwo, w tym roku chojnowskie Liceum Ogólnokształcące obchodzić będzie siedemdziesiątą rocznicę założenia. Pragniemy uczcić ten jubileusz, dlatego zwracamy się do Szanownych Absolwentów szkoły, pracujących tu Nauczycieli, członków ich rodzin oraz przyjaciół z prośbą o udostępnienie, wypożyczenie pamiątek związanych z życiem naszego liceum. Dzięki Państwa uprzejmości wykorzystamy te materiały z prywatnych archiwów w przygotowaniu rocznicowej wystawy, którą uhonorujemy nadchodzące święto.Prosimy o kontakt osobisty z sekretariatem szkoły (w jej siedzibie przy ul. Poźniaków 2) lub telefonicznie pod numerem 76 8196515 Kontakt mailowy humewa@tlen.pl. Wdzięczni będziemy również za przesłanie skanowanych fotografii i innych dokumentów, ilustrujących pracę szkolnej wspólnoty. Serdecznie zapraszamy do współpracy w organizacji obchodów jubileuszu naszej szkoły - jednego z najstarszych liceów ogólnokształcących na Dolnym Śląsku. Z poważaniem: Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©